SPLOŠNI POGOJI

 

1.SPLOŠNE DOLOČBE

Nosilec spletne platforme in pripadajoče aplikacije je X.X. s.p. Naslov, matična številka: xxxxxxxxx

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletnega mesta Umko s spletnim naslovom www.umko.si in vseh njegovih poddomen ter aplikacije Umko. Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike.

Splošni poslovni pogoji določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, med nosilcem platforme in uporabnikom storitev, ki jih ponuja in izvaja Nosilec Platforme. Pogoji opredeljujejo način, ceno, vsebino ter pogoje poslovanja.

Z uporabo spletne strani in ali uporabo aplikacije Umko se strinjate s splošnimi pogoji. V nasprotnem primeru, vas prosimo, da storitve ne uporabljate.

Pravila uporabe se nanašajo na vse uporabnike spletnega mesta Umko.si, pri čemer ima upravljavec portala pravico, da jih spremeni ali dopolni brez predhodnega obvestila. Novi pogoji poslovanja bodo veljali takoj po objavi na spletnem mestu Umko.si in bodo nadomestili prejšnje pogoje.

Temeljna ideja platforme je omogočanje stične točke med Uporabnikom in Inštruktorjem.

 

2 .OPREDELITEV POJMOV

“Spletna platforma Umko” pomeni digitalen skupek spletnega mesta Umko.si s vsemi poddomenami in spletno aplikacijo Umko.

»Aplikacija Umko« pomeni digitalno aplikacijo, imenovano Umko, ki jo zagotavljamo fizičnim in pravnim osebam za naročilo inštrukcij in učno pomoč.

“Uporabnik” ali “vi” pomeni fizično osebo, ki dostopa do spletne strani www.umko.si, vseh njegovih poddomen in/ali uporablja spletno aplikacijo in inštrukcije Umko.

 “Storitev Umko” pomeni inštrukcije bodisi preko spletne aplikacije Umko ali pa klasične inštrukcije.

»Nosilec aplikacije Umko«, »Nosilec« skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje aplikacije, ki služi poučevanju in reševanju učnih predmetov (matematika, fizika, kemija, angleščina) uporabnikom, ter skrbi za obračunavanje opravljenih storitev. Nosilec spletne platforme Umko je XX  s.p.,, Naslov, 1000 Ljubljana, matična številka: XX.

“Registriran uporabnik” je uporabnik, ki se sam registrira v spletno aplikacijo Umko.

“Neregistriran uporabnik” je uporabnik, ki se ne registrira v spletno aplikacijo Umko in dostopa le do odprtega dela.

Z izrazom “Cenik” se nanašamo na seznam, ki določa vrednost posamezne inštrukcije, kot ga določi Nosilec. Nosilec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli dopolni ali spremeni ta cenik.”

 

3. DELOVANJE PLATFORME

“Nosilec Platforme skrbi za vzdrževanje delovanja Platforme tako, da je običajno dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu, vendar ni zagotovila, da bo delovala neprekinjeno in brez napak.

Nosilec si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi rednega vzdrževanja. Možni so tudi izpadi dostopa do Platforme Umko, zaradi napak ali tehničnih težav pri opremi Nosilca, internetnih ponudnikov ali opremi uporabnikov, za kar Nosilec ne prevzema odgovornosti.

Odgovornost Nosilca za morebitno škodo ali nevšečnosti, ki bi Uporabnikom nastale zaradi tehničnih vzrokov, ki bi povzročili prekinitev delovanja ali moten dostop do Platforme Umko, povezav ali povezanih spletnih strani, je v celoti izključena.

Odgovornost za morebitne napake v podanih informacijah na tej spletni strani in/ali napačno razumljena vsebina je izključena. Uporabniki platforme Umko se strinjajo in soglašajo, da je to orodje namenjeno kot pomoč pri učenju.”

 

3. PODATKI O APLIKACIJI UMKO

·       X.X. s.p.. Ljubljana, naslov, Ljubljana, Slovenija, ID podjetja:

·       Trgovsko ime: »Umko«

·       E-poštni naslov: admin@umko.si

 

4. APLIKACIJA

4.1 Umko zagotavlja spletno aplikacijo na kateri lahko uporabnik odda povpraševanje po reševanju problema oziroma naloge iz ponujenih predmetov.

4.2. Ob oddanem povpraševanju preko aplikacije Umko, uporabnik navede sledeče podatke:

·       eno ali več nalog;

·       dodaten komentar, opis ali vprašanje;

·       časovno opredeli do kdaj mora biti naloga rešena;

·       ceno, ki jo predlaga.

4.3 Umko se na oddano povpraševanje ni zavezan odzvati. Oddano povpraševanje obravnavajo inštruktorji, ki jo sprejmejo, zavrnejo ali pa podajo ponudbo s posodobljenimi pogoji. Za začetek reševanje šteje eden izmed sledečih navedenih pogojev:

·       trenutek, ko inštruktor sprejme in potrdi prejeto povpraševanje

·       trenutek, ko Uporabnik sprejme in potrdi prejeto ponudbo

4.4 Končna cena je tako določena ob potrditvi oddanih podatkov v členu 3.2 iz obeh strani.

4.5 Uporabnik ob oddaji povpraševanja odda zavezujoče naročilo, ki se uporabniku prikaže kot “poslano”. Naročila storitve po oddaji Uporabnik ne more umakniti ali preklicati. Pred oddajo naročila storitve jo skrbno preverite.

4.6 Opis pojmov v aplikaciji Umko:

·       “poslano” – pomeni, da je vaše povpraševanje uspešno oddano. Umko se ne zavezuje k odzivu na oddano povpraševanju. V slendnjem primeru preide naloga v “ni sprejeto”.

·       “v reševanju” – inštruktor in Uporabnik sta se uskladila glede pogojev in je tako naloga sprejeta. S tem se je inštruktor zavezal, k podaji rešitve do uskajenega roka.

·       “ni sprejeto” – naloga ni sprejeta, in ne bo rešena. Povpraševanje lahko Uporabnik odda ponovno.

·       “rešeno” – Rešene naloge boste najdli v arhivu pod rubrilo “rešeno”.

 

5. UPORABNIŠKI RAČUN

5.1 Za uporabo storitve Umko mora uporabnik ustvariti uporabniški račun v skladu z registracijskimi navodili, ki jih zagotavlja storitev Umko. Registracijo naredite ob prvi prijavi z vašim Google računom. Ob tem delite osebne podatke, ki jih posreduje Google račun, kot so vaše ime, naslov, e-poštna številka, slika. Za registracijo je potrebno podati vsaj en veljaven način plačila. S tem soglašate, da bodo podatki o vašem računu natančni, popolni in ažurirani. Za več informacij o tem, kako Umko ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte Umkovo Izjavo o Zasebnosti. Uporabnik je odgovoren za ohranjanje zaupnosti vseh uporabniških podatkov in enakovrednih podatkov, ki so potrebni za dostop do uporabniškega računa uporabnika ali poslovne stranke, ter za njihovo varno uporabo, da do njih ne morejo dostopati tretje osebe. Vsak Uporabnik lahko ima le en osebni uporabniški račun. Če želite izbrisati svoj uporabniški račun, nas prosimo kontaktirajte prek zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

5.2 V primeru suma, da je nepooblaščena oseba pridobila dostop do uporabniških podatkov uporabnika ali se seznanila z njimi, mora uporabnik platforme Umko o tem nemudoma podati obvestitilo na admin@umko.si. Uporabnik je odgovoren za vso uporabo storitve Umko in vsa dejanja, ki se izvajajo z uporabo njegovega uporabniškega računa.

5.3 Za uporabo storitve Umko morate Umku zagotoviti informacije o veljavni plačilni kartici ali drugem načinu plačila. Pomembno je poudariti, da Umko ne shrani podatkov o vašem plačilnem instrumentu, saj to nalogo izvaja zunanji izvajalec plačilnih storitev. Z uporabo storitve soglašate, da ste odgovorni za plačilo vseh nakupov, ki izhajajo iz vaše uporabe storitve UMKO. Prav tako ste dolžni zagotoviti, da so informacije o plačilni kartici in drugi plačilni podatki, ki ste jih vnesli v svoj uporabniški račun, vedno ažurni.

5.4 Umko si pridružuje pravico kadarkoli ukiniti vaš uporabniški račun.

 

6. PLAČILA

6.1. Uporabnik lahko izpolni plačilno obveznost v primeru uporabe Umko aplikacije le z uporabo ustreznega spletnega načina plačila, ki je na voljo v Storitvi Umko.

6.2. Ob oddaji Naročila se plačilna kartica Uporabnika samodejno bremeni za znesek nakupa. Umko za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev.

6.3 Gotovina je dodatno plačilno sredstvo, ki je na voljo v primeru klasičnih inštrukcij. Umko lahko pošilja uporabnikom račune tudi zgolj v elektronski obliki.

6.4 Če se pri rešitvi podane preko aplikacije Umko ugotovi napaka vam bo Umko vrnil vrednost naročila storitve v celoti. Za napako je v celoti odgovoren Inštruktor, za kateregea se v takem primeru naloga ne šteje kot rešena.

 

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PLATFORME UMKO

Uporabniki spletne platforme Umko razumejao, da:

·       Uporabljajo spletno platformo na lastno odgovornost in se strinjajo s splošnimi pogoji;

·       Upravljalec platforme ne odgovarja za vsebino podano preko platforme Umko. Za to sta odgovorna Uporabnik in Inštruktor;

·       Upravljalec platforme ne posega v odnos med ponudnikom storitve (Inštruktorjem) in Uporabnikom; cena storitve je izključno stvar dogovora med osebo, ki storitev ponuja in osebo, ki po storitvi povprašuje;

·       Upravljalec spletne platforme ne odgovarja za posledice dogovorov, nastalih s pomočjo informacij postredovanih preko spletne platforme Umko.

 

8. DODATNE DOLOČBE O UPORABI STORITVE UMKO

8.1 Storitev Umko je na voljo izključno osebam, ki so dopolnile vsaj 18 let.

8.2. Umko stalno razvija Storitev Umko in lahko delno ali v celoti spremeni ali odstrani različne dele Storitve Umko.

8.3. Uporabnik lahko pri uporabi Storitve Umko naleti na vsebino ali informacije, ki so netočne, nepopolne, pozne, zavajajoče, nezakonite, žaljive ali drugače škodljive. Umko praviloma ne pregleduje vsebin, ki jih zagotavljajo Inštruktorji. Umko ne odgovarja za vsebine ali informacije tretjih oseb ali kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi njihove uporabe ali zanašanja nanje.

8.4. Uporabnik ne sme:

·       Uporabljati ali skušati uporabiti osebnega računa Umko druge osebe in/ali dostopati do osebnih plačilnih podatkov druge osebe prek Storitve Umko ali pri uporabi Storitve Umko uporabljati osebnih plačilnih kartic druge osebe brez soglasja te druge osebe.

 

9. TRAJANJE IN PRENEHANJE

9.1. Ti Pogoji storitve ostajajo v veljavi kot zavezujoča pogodba med Umkom in Uporabnikom, dokler Uporabnik uporablja Storitev Umko.

9.2. Uporabnik ima pravico, da kadarkoli preneha uporabljati Storitev Umko. Prav tako si Umko pridržuje pravico, da kadarkoli trajno ali začasno preneha zagotavljati Storitev Umko.”

 

10. PRITOŽBE

10.1. Prosimo, upoštevajte, da lahko kadar koli pride do motenj v delovanju Storitve Umko ali se ta trajno preneha zagotavljati. Umko ne nudi nobenih jamstev ali zagotovil glede zanesljivosti, pravočasnosti, kakovosti ali ustreznosti Storitve Umko, ki jih zagotavlja prek platforme, ali glede neprekinjenega in brezhibnega delovanja Storitve Umko.”

10.2. Inštruktor je za sprejeta povpraševanja in ponudbe zavezan pripraviti rešitev/inštrukcije z vsebino, ki jo je naročil Uporabnik, v roku, navedenem v Storitvi Umko. Uporabnik lahko v primeru kakršnekoli napake pri Naročilu stopi v stik z Umkovo službo za pomoč strankam, ki mu bo zagotovila pomoč v imenu Inštruktorja, in sicer preko e-pošte z naslovom admin@Umko.si, ali pa stopi v stik neposredno z Inštruktorjem.

10.3. Inštruktor izključno odgovarja za morebitne napake v zvezi z vsebino in pripravo rešitve oziroma inštrukcij.

10.4. Če Uporabnik ugotovi pomanjkljivosti pri podani rešitvi, mora morebitno reklamacijo takoj posredovati Umku ali Inštruktorju, skupaj z jasnim opisom ugotovljenih pomanjkljivosti. V primeru napake vam bomo povrnili stroške v skladu z veljavno zakonodajo.

10.5 Nosilec Platforme ne odgovarja za kakršenkoli neuspeh ali zamudo pri nudenju Storitev, za to je v celoti odgovoren Inštruktor, ki se je zavezal k podaji rešitve oziroma inštrukcij.

10.6 Nosilec Platforme ne odgovarja za podane odgovore s strani spletnega aplikacije Umko. Omenjeni spletni program je le posrednik med Uporabnikom in Inštruktorjem

Uporabne povezave

O nas

Iščeš Delo?

Kontakt

Splošno pogoji

Politika Zasebnosti

Poveži se